لوگو

​انجمن علمی ​​​​​​​هیدروژن و پیل سوختی ایران

09103796228
​info@ihfcea.ir
​​تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دادمان، پژوهشگاه نیرو، ساختمان انرژی های تجدیدپذیر،طبقه سوم

معرفی و پروانه تاسیس

اولین جلسه مجمع عمومی انجمن علمی هیدروژن و پیل‌سوختی با استقبال خوب و جمعیتی بالغ بر 110 نفر از اساتید، دانشجویان و علاقمندان به این فناوری در سالن شهید مطهری سازمان انرژی‌های نو ایران تشکیل شد و به این ترتیب اولین دوره هیئت مدیره انجمن از سال 1391 فعالیت خود را با اخذ مجوز رسمی از وزات علوم و فناوری آغاز کرد. اکنون و پس از گذشت یک دهه از فعالیت های انجمن عضوگیری از جامعه محصلین و مدرسین رشته های مهندسی، برگزاری 5 دوره کنفرانس ملی و جهت دهی و مشاوره در تصمیمات راهبردی بالادستی کشور در حوزه هیدروژن و پیل سوختی از جمله اقدامات شاخصی است که ذیل رسالت سازمانی انجمن پیگیری و اجرا شده است.انجمن علمی هیدروژن و پیل‌سوختی خاستگاهی جهت:
ارتقای سطح دانش هیدروژن و پیل‌سوختی ‏کشور
 توسعه کیفی نیرو‌های متخصص
ارجاع مناسب برای مطالبات جامعه پیل‌سوختی​​​​​​​

اهداف انجمن

​ با توجه به اهمیت روزافزون نقش دانش هیدروژن و پیل سوختی در بهبود زندگی کنونی جوامع بشری و ضرورت شناساندن همه جانبه این دانش و نیز اعتلاء گسترش دانش هیدروژن و پیل سوختی در امر آموزش، پژوهش و صنعت، انجمن هیدروژن و پیل سوختی سعی بر تحقق اهداف زیر را دارد:
۱- ایجاد ارتباط بین تمام متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی با شاخه های گوناگون هیدروژن و پیل سوختی سرو کار دارند.
۲- نهادینه سازی توسعه پایدار و پویای علوم، فناوری و صنعت هیدروژن و پیل سوختی در کشور.
۳- ارزیابی و بازنگری برنامه های آموزشی، پژوهشی و صنعتی و ارائه پیشنهادهای لازم.
4-ارائه خدمات آموزشی، علمی، فنی و صنعتی.
۵- ترغیب و تشویق پژوهشگران، صنعتگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیتهای مرتبط با هیدروژن و پیل سوختی.
۶- تهیه و انتشار نشریات علمی و صنعتی و تشکیل سمینارها و کنفرانسهای علمی و فنی داخلی و بین المللی.
۷- گسترش ارتباطات دانشگاه، صنعت و دولت.
8-ترویج تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه‌ی هیدروژن و پیل سوختی
9-بهره‌گیری از دانش فنی، تبادل اطلاعات و تجارب بین متخصصان ایرانی و خارجی پیل سوختی 

وظایف انجمن

​بر طبق اساسنامه این انجمن موظف است بندهای زیر را محقق کند:
1.انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی
2.همکاری با نهاد‌های اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به آموزش و پژوهش
3.ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و اساتید ممتاز
4.برگزاری گردهمایی علمی در سطح ملی و بین‌المللی
انتشارات کتب و نشریات ملی

​چارت سازمانی انجمن