لوگو

​انجمن علمی ​​​​​​​هیدروژن و پیل سوختی ایران

09103796228
​info@ihfcea.ir
​​تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دادمان، پژوهشگاه نیرو، ساختمان انرژی های تجدیدپذیر،طبقه سوم

گزارش مروری هیدروژن 2021 آژانس بین المللی انرژی

مروری بر رویکرد جهانی هیدروژن یک سند سالانه گرداوری شده توسط آژانس بین المللی انرژی برای ردیابی پیشرفت در تولید و تقاضای هیدروژن، و همچنین در سایر زمینه های حیاتی مانند سیاست، مقررات، سرمایه گذاری، نوآوری و توسعه زیرساخت است.این گزارش یک خروجی از طرح هیدروژن انرژی پاک (CEM H2I)ارائه می دهد و در نظر دارد تا ذینفعان بخش انرژی را در مورد وضعیت و چشم‌اندازهای آینده هیدروژن آگاه کند.

این بررسی با تمرکز بر سودمندی هیدروژن برای دستیابی به اهداف آب و هوایی، به تصمیم گیرندگان کمک می کند تا استراتژی های جذب سرمایه گذاری و تسهیل استقرار فناوری های هیدروژن را تنظیم کنند و در عین حال تقاضا برای سوخت های هیدروژن و هیدروژن را نیز ایجاد کنند. فایل کامل این گزارش را از لینک زیر دانلود کنید:

GlobalHydrogenReview2021.pdf